Zavřít

Podmínky využívání služeb webového portálu BazarWebu.online

 • Bazarwebu.online je inzertní server provozovaný fyzickou osobou – Vladimír Pilný, IČ: 03347460 se sídlem Varšavská 2066, 27201 Kladno, dále jen Provozovatel.
 • Server umožňuje bezplatně zveřejňovat a vyhledávat nabídky zboží, služeb a jiného majetku soukromých osob a podnikatelských subjektů, dále jen Uživatelů. Zboží lze inzerovat jen zcela konkrétně, tj. po jednom kuse, jedné barvy, tvaru, typu a velikosti.
 • Veškeré služby webového portálu BazarWebu.online jsou uživatelům poskytovány zdarma. Výjimku tvoří doplňkové funkce. Doplňkovou funkcí se rozumí nadstandardní možnost nebo funkce, jejichž aktivace není nezbytně nutnou podmínkou k používání základních služeb BazarWebu.online – například zvýraznění inzerátů, přednostní výpis inzerátů umístěných na webovém portálu BazarWebu.online
 • Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky bez náhrady, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, podmínkami inzerce BazarWebu.online nebo dobrými mravy.
 • Provozovatel má právo smazat inzerát pokud je inzerát vložen do nesprávné kategorie s ohledem na text inzerátu nebo pokud inzerát budí dojem, že Uživatelem je jiná právnická nebo fyzická osoba. Provozovatel má právo smazat inzerát i při podezření, že inzerát odporuje podmínkám webového portálu BazarWebu.online.

Na inzertním serveru BazarWebu.online je zakázána inzerce:

 • Která nikterak nesouvisí s tématem webového portálu BazarWebu.online
 • Která porušuje platné zákony České republiky.

Odpovědnost provozovatele

 • Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí.
 • Provozovatel neodpovídá za činnost návštěvníků BazarWebu.online ani za způsob jakým služby BazarWebu.online využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami.
 • Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb BazarWebu.online. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb BazarWebu.online nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.
 • BazarWebu.online vynakládá komerčně přiměřená fyzická, manažerská a technická opatření pro zachování integrity dat a zabezpečení Vašich osobních údajů. Nemůžeme však zajistit nebo zaručit bezpečnost veškerých informací, které sdělujete BazarWebu.online, a činíte tak na vlastní nebezpečí. Jakmile jsme získali informace, které jste odeslali, BazarWebu.online vynaloží obchodně přiměřené úsilí k zajištění bezpečnosti našich systémů. Uvědomte si však, prosím, že to není zárukou, že tyto informace nebudou přístupné, zveřejněny, změněny, nebo ztraceny v důsledku narušení některé z našich fyzických, technických, nebo manažerských bezpečnostních opatření.
 • Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou.

Zpracování osobních údajů

 • Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.
 • Pro účely užívání služby BazarWebu.online, je provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje inzerenta a zájemce nebo osobní údaje poskytnuté či zadané inzerentem či zájemcem při užívání webového portálu BazarWebu.online (zejména registrační údaje, IP adresu a další).
 • Inzerent tímto ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti uděluje provozovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení s informacemi o službách a produktech provozovatele, a to na inzerentem poskytnuté e-mailové adresy.

Aktualizace 28.01.2021

V případě dotazů či připomínek nás prosím kontaktujte.